ลงชื่อเข้าใช้งาน

กรอกชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน

ระบบ TTF eService นี้เป็นระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการจัดการต่างๆ แก่ผู้แสดงสินค้า ที่เข้าร่วมแสดงสินค้า อย่างไรก็ตาม ท่านผู้แสดงสินค้าหรือ บุคลที่ได้รับมอบหมาย ควรอ่านข้อกำหนด และเงี่อนไขการให้บริการโดยละเอียด และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่านระบบจะทำการออกจากระบบอัตโนมัติ หากไม่มีการทำงานภายใน 60 นาที